Suunnittelu & Käsikirjoitus

Esitystapa on ratkaiseva tekijä kun halutaan kohderyhmä kiinnostumaan yrityksestäsi, tuotteestasi tai ajatuksestasi. Mainoksen on siis tuettava asetettuja tavoitteita kohderyhmän kannalta. Ehdoton peruslähtökohta on mainoksen toimiva ja tarkoituksenmukainen käsikirjoitus.

Elokuvan 3-4 ensimmäistä minuuttia ja kirjan ensimmäiset sivut ratkaisevat katsojan tai lukijan mielenkiinnon. Sama pätee mainontaan. Spotin ensimmäiset sekunnit ratkaisevat, herääkö katsojan mielenkiinto. Mainoksen on puhuteltava katsojaa, jotta mainos saavuttaisi asetetut tavoitteet. Myös grafiikkaan ja stillkuviin pohjautuvat tuotannot, kuten monet tuotemainokset vaativat toimiakseen tehokkaat visuaaliset elementit ja hyvän kerronnallisen rytmityksen.

Valitettavan usein asia ymmärretään niin, että mainoksen spiikki, käytetyt tuotekuvat, logot, hintaplanssi ja www-osoite ovat yhtä kuin mainoksen käsikirjoitus. Käsikirjoitus on parhaimmillaan kuitenkin tarina, joka sitoo nämä tärkeät eri osa-alueet yhteen, ja saa katsojan mielenkiinnon heräämään. Näin mainos jää mieleen, mikä on edellytys toimivalle kampanjalle.

On hyvä muistaa, ettei tuotannoltaan kallein käsikirjoitus ole aina se paras ja toimivin. Suunnittelu ja kirjoitusprosessi lähtevät asiakkaan briiffistä. Tämän jälkeen teemme käsikirjoitusrungon ja tarvittaessa pari ideavaihtoehtoa sekä valmistelemme palautteen pohjalta lopullisen tekstin. Valmiin käsikirjoituksen jälkeen pääsemme tekemään itse mainosta.